Skip to content

Month: September 2018

วิธีการเลือกประกันอุบัติเหตุ

วงเงินที่เอาประกันภัยหรือ “ทุนประกัน” ศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันอุบัติเหตุให้ครบถ้วนก่อนว่า มีวงเงินเอาประกันภัยจำนวนเท่าไร่ เพราะวงเงินนี้อาจมีผลต่อเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายทุกปี* วงเงินค่ารักษาพยาบาล อย่าลืมว่า ค่ารักษาพยาบาลแต่ละครั้ง แบ่งแยกย่อยออกไปอีกหลายประเภท เช่น ค่ายา ค่าแพทย์ ค่าพยาบาล ค่าทำแผล ฯลฯ ซึ่งวงเงินค่ารักษาพยาบาลในส่วนนี้ ควรดูให้ดีว่า “ประกัน” มีวงเงินในการรักษาพยาบาลเท่าไร มีค่าห้องเพื่อนอนรักษาตัวได้เท่าไร เพื่อเป็นการลดภาระทางการเงินของคุณให้มากที่สุดในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น เบี้ยประกัน ประกันอุบัติเหตุ แม้จะช่วยคุ้มครองความเสี่ยงของการสูญเสียเงินก้อน แต่ก็เป็นการจ่ายเบี้ยทิ้งทุกปี…

ชีวิตกับสัตว์เลี้ยง : สิ่งที่สามารถทำเพื่อคุณ?

ชีวิตกับสัตว์เลี้ยง : สิ่งที่สามารถทำเพื่อคุณ? ความรักของมนุษย์สำหรับสัตว์เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดโดยความรักของเขาสำหรับสัตว์เลี้ยง คนจำนวนมากอาศัยอยู่กับสัตว์เลี้ยงประเภทบ้านส่วนใหญ่เนื่องจากหลายเหตุผล สาเหตุหนึ่งที่เกิดจากสุขภาพ ตามการศึกษาหลายสัตว์เลี้ยงช่วยในการลดความเครียดของเจ้าของ คนมักจะผ่อนคลายหลังจากเล่นหรือใช้เวลากับสัตว์เลี้ยง มีการศึกษาเพิ่มเติมที่เปิดเผยว่าสัตว์เลี้ยงมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ ในหลาย ๆ ประเทศสัตว์เช่นสุนัขและแมวใช้ในการบำบัดรักษาผู้ที่มีอาการป่วยที่สำคัญ พวกเขาช่วยนำความคิดเชิงบวกให้กับผู้ป่วยซึ่งจะช่วยให้พวกเขาตอบสนองดีกว่ายาที่ให้แก่พวกเขา ครอบครัวที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงยังยืนยันว่าการมีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านทำให้เด็ก ๆ มีความรับผิดชอบในวัยเด็ก พวกเขาดูแลสัตว์เลี้ยงพวกเขาและเล่นกับพวกเขา ประโยชน์อื่นของการใช้ชีวิตร่วมกับสัตว์เลี้ยงมีความสัมพันธ์กับความปลอดภัย สัตว์มีชื่อเสียงในการพัฒนาความจงรักภักดีต่อเจ้าของ ดังนั้นพวกเขารู้ว่าพวกเขาอาศัยอยู่ด้วย ในหลายกรณีได้รับการพิสูจน์ว่าสัตว์เลี้ยงมีบทบาทสำคัญในการปกป้องบ้านที่พวกเขายังถือว่าเป็นของตัวเอง สุนัขเห่าที่คนที่พวกเขาไม่ค่อยเห็นหรือไม่เคยเห็นเลย สัตว์มีสัญชาตญาณและความรู้สึกซึ่งสูงกว่าสิ่งที่มนุษย์มีอยู่ พวกเขาสามารถกลิ่นควันสารเคมีและสารอื่น ๆ…