Skip to content

Category: ชีวิตกับสัตว์เลี้ยง

ชีวิตกับสัตว์เลี้ยง : สิ่งที่สามารถทำเพื่อคุณ?

ชีวิตกับสัตว์เลี้ยง : สิ่งที่สามารถทำเพื่อคุณ? ความรักของมนุษย์สำหรับสัตว์เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดโดยความรักของเขาสำหรับสัตว์เลี้ยง คนจำนวนมากอาศัยอยู่กับสัตว์เลี้ยงประเภทบ้านส่วนใหญ่เนื่องจากหลายเหตุผล สาเหตุหนึ่งที่เกิดจากสุขภาพ ตามการศึกษาหลายสัตว์เลี้ยงช่วยในการลดความเครียดของเจ้าของ คนมักจะผ่อนคลายหลังจากเล่นหรือใช้เวลากับสัตว์เลี้ยง มีการศึกษาเพิ่มเติมที่เปิดเผยว่าสัตว์เลี้ยงมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ ในหลาย ๆ ประเทศสัตว์เช่นสุนัขและแมวใช้ในการบำบัดรักษาผู้ที่มีอาการป่วยที่สำคัญ พวกเขาช่วยนำความคิดเชิงบวกให้กับผู้ป่วยซึ่งจะช่วยให้พวกเขาตอบสนองดีกว่ายาที่ให้แก่พวกเขา ครอบครัวที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงยังยืนยันว่าการมีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านทำให้เด็ก ๆ มีความรับผิดชอบในวัยเด็ก พวกเขาดูแลสัตว์เลี้ยงพวกเขาและเล่นกับพวกเขา ประโยชน์อื่นของการใช้ชีวิตร่วมกับสัตว์เลี้ยงมีความสัมพันธ์กับความปลอดภัย สัตว์มีชื่อเสียงในการพัฒนาความจงรักภักดีต่อเจ้าของ ดังนั้นพวกเขารู้ว่าพวกเขาอาศัยอยู่ด้วย ในหลายกรณีได้รับการพิสูจน์ว่าสัตว์เลี้ยงมีบทบาทสำคัญในการปกป้องบ้านที่พวกเขายังถือว่าเป็นของตัวเอง สุนัขเห่าที่คนที่พวกเขาไม่ค่อยเห็นหรือไม่เคยเห็นเลย สัตว์มีสัญชาตญาณและความรู้สึกซึ่งสูงกว่าสิ่งที่มนุษย์มีอยู่ พวกเขาสามารถกลิ่นควันสารเคมีและสารอื่น ๆ…