Skip to content

Category: หลังคากันสาดไวนิล

หลังคากันสาดไวนิล ใช้เพื่อเพิ่มความร่มเย็นให้ภายในบ้านและบริเวณบ้าน

แผ่นหลังคาไวนิลผลิตจาก PVC โฟมแข็ง เกรด A ฉีดขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี Celuka Foam จากเยอรมนี ได้เป็นแผ่น ไวนิลที่มีคุณสมบัติ เป็นฉนวนกันความร้อน หลังคากันสาดไวนิลและยังช่วยดูดซับรังสี UV ไม่ให้ผ่านมายังบริเวณใต้ชายคา ให้ความรู้สึก ร่มเย็น แก่ผู้อยู่อาศัย หลังคากันสาดไวนิล เกิดขึ้นจากความพยายามที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง เนื่องจากไวนิลเป็นวัสดุสังเคราะห์ซึ่งมีโพลีเมอร์เป็นส่วนประกอบหลัก ทำให้มีความแข็งแรงทนทานต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในแต่ละปี เริ่มจากการนำไวนิลมาทำเป็นแผ่นป้ายโฆษณาริมถนน แผ่นป้ายติดอาคาร ที่ต้องเจอทั้งแสงแดด…